Katastrofalt fald i antallet af børn

 

Boern_under_1_aar

Børnetallet falder i Billund Kommune. I 4. kvartal 2008 var der 293 børn under et år i Billund Kommune. Seks år senere er antallet af børn under et år nede på 201 stk.

Der må blive rift om de unge mennesker, når de om seks år skal begynde i skolen. Til den tid vil der kun være otte klasser af fordele på 10 skoler.

Når de unge mennesker om seksten år skal påbegynde deres ungdomsuddannelse, vil der vist også blive ret god plads på Campus. Alt andet lige vil antallet af uddannelsessøgende til den til være faldet til omkring det halve.

Jeg er usikker på, om Billund Kommunes og Billund Erhvervsfremmes tiltag i det hele taget påvirker denne udvikling, men hvis det skulle være tilfældet, må man da vist anbefale de to institutioner snarest at justere lidt på deres tiltag.

Fortsætter den nuværende udvikling ender man med et “Børnenes Hovedstad” uden børn.

Udgivet i Det offentlige | Kommentarer lukket til Katastrofalt fald i antallet af børn

Kommunens hjemmeside

Billund Kommunes hjemmeside er en uskøn blanding af kommunalt stof og stof fra og om foreninger og erhvervsliv. Efter min mening gør det hjemmesiden meget uoverskuelig, ligesom søgeresultaterne ofte bliver irrelevante eller til tider ligefrem uforståelige.

Forleden dag søgte jeg på Google med søgeordene: Billund juleoptog. Den første henvisning gik til Billund Kommunes hjemmeside om juleoptog. Der var 6 link.

Link 1 Billund-handelsforening henviser til en facebook side, der sidst er opdateret 27. nov. 2012.
Link 2 Billund Kirke er dødt.
Link 3 Grindsted handelsstandsforening henviser til Grindsted Handelsstandsforenings hjemmeside og er relevant.
Link 4 Julemarked i Vorbasse henviser til Vorbasse Fritidscenters hjemmeside. Jeg fandt ikke noget om julemarkedet.
Link 5 Julemarked i Sdr. Omme henviser til www.sdr-omme.dk. Under arrangementer kan man se, at der er julemarked den 30. dec.
Link 6 Julemarked på Karensminde henviser til Billund Museums Hjemmeside. Umiddelbart ikke noget relevant.

Hvorfor Billund Kommune forsøger at vedligeholde disse oplysninger, er mig en gåde, når der på visitbillunds hjemmeside findes en tilsyneladende fyldestgørende oversigt over juleaktiviteter i hele Billund Kommune, men man har måske problemer med at fordrive tiden.

På kommunens hjemmeside forsøgte jeg mig med at søge på kommunikationsstrategi og kommunikationspolitik. Det gav nu ikke noget fornuftigt søgeresultat. Tilsyneladende er strategi og politik på kommunikationsområdet ikke offentlig tilgængelig, hvis de da overhovedet er beskrevne.

I ren afmagt forsøgte jeg med at skrive ordet idiot i søgefeltet. Det gav 8 henvisninger.

Link 1 Økonomisk støtte til dit barns idræt
Link 2 Sport og fritid
Link 3 Ny brandstation i Billund indviet
Link 4 Billund bliver centrum for Challenge Triathlon
Link 5 Opstilling til kommunale og regionale valg
Link 6 Motion
Link 7 Folkeskoler – folkeskolereformen
Link 8 Tilskud & Regnskab

Om disse links er relevante, vil jeg overlade til andre at afgøre.

Udgivet i Politik | Kommentarer lukket til Kommunens hjemmeside

Handelsstanden i Grindsted

DSC_2862_60_442

I sidste uge hørte jeg, at handelsstanden i Grindsted i år ikke vil lade byen udsmykke til jul. Da jeg gerne ville vide, om man så ville holde juleoptog, skrev jeg den 3. nov. en mail til handelsstandsforeningens formand, men har endnu ikke fået et svar.

Jeg er nu af den overbevisning, at både det manglende svar og den manglende juleudsmykning måske skyldes, at handelsstanden har svært ved at få armene ned. Grunden hertil er vel, at medlemmernes hænder er placeret i bunden af lommerne.

Om den manglende juleudsmykning skulle frembringe nogen nævneværdig debat, vides ikke. Da jeg kom hjem til min private indkøbschef, mente hun blot, at så kunne hun købe julegaverne et andet sted.

Min mail til handelsstanden blev besvaret den 18. nov. 2014.

Udgivet i Erhvervslivet | Kommentarer lukket til Handelsstanden i Grindsted

Børnenes Hovedstad A/S

DSC_2890_COC_600_106
Den første 3-års periode for det fælles selskab, som LEGO Fonden og Billund Kommune i fællesskab stiftede i begyndelsen af 2012, er nu blevet evalueret.

Hvis man skræller den mest opblæste markedsføringsretorik væk, synes de konkrete resultater at være beskedne, men man har naturligvis været i stand til at bruge pengene. I perioden 2012-2014 drejer det sig om ca. kr. 12 mio., med halvdelen til
hver af stifterne.

De synlige resultater i treåret har været udarbejdelsen af et logo, etableringen af en lidet besøgt hjemmeside og afholdelse af forskelige arrangementer.

I løbet af de 3 første år har man desuden fundet ud af, at selskabsnavnet COC Company A/S ikke var velvalgt. Det begrundes ikke nærmere, men det skyldes måske, at der eksisterer et andet selskab med navnet Coc-Company Of Construction ApS.

Man har erkendt at Mette Thybo, som var selskabets direktør fra begyndelsen, ikke var det rigtige valg. Hun fratrådte 4. sep. 2014 og blev 5. sep. 2014 erstattet af kommunaldirektør i Billund Kommune Ole Christian Bladt-Hansen. Om dette skal være en permanent løsning, forlyder der intet om.

I de forløbne år bestyrelsen haft problemer med koordinering af initiativer og manglende beslutningsdygtighed. Disse problemer søges imødegået ved oprettelse af et forretningsudvalg, som skal referere til bestyrelsen.

Arbejdsstyrken i sekretariatet forventes fordoblet fra 2 til 4 medarbejdere. Desuden forventer man at tilføre ressourcer fra de bagvedliggende organisationer. Det fremgår ikke af strategi notatet, hvem der skal aflønne disse eksterne ressourcer.

I den næste treårs periode budgetter man med kr. 8 mio. i 2015, kr. 10 mio i 2016 og kr. 12 mio. i 2017. Udgifterne for Billund Kommune er halvdelen af de nævnte beløb.

Vi venter med spænding på en ny evaluering om 3 år.

Udgivet i Det offentlige, Erhvervslivet | Kommentarer lukket til Børnenes Hovedstad A/S

Responstider for Socialdemokraterne i Billund

Jeg sendte en mail til Gitte Ottosen den 13. dec. 2010. Anledningen var, at jeg dagen før havde mødt hende til julemarkedet på Karensminde. Hun fortalte da, at det frivillige arbejde jeg ydede, fremover skulle høre under Billund Museum. Jeg skrev derfor til hende, at jeg ikke havde bedt hende om at blande sig i mine private forhold. Dags dato er denne mail endnu ikke besvaret.

Den 18. dec. 2010 sendte jeg endnu en mail til Gitte Ottosen. Det var en uddybning af min mail af 13. dec. Denne mail har hun heller ikke besvaret endnu.

Forskellige hændelser bevirkede, at jeg den 28. mar. 2011 sendte en mail til Gitte Ottosen, hvori jeg meddelte, at jeg fremover ikke så nogen grund til at støtte hendes forening. Denne mail er ej heller endnu besvaret. Man har dog undladt at opkræve kontingentet.

Den 13. apr. 2011 var jeg til et arrangement i Krogager. Den aften fik jeg information om, at min mail til Gitte Ottosen af 18. dec. 2010 var kommet daværende Børne- og Kulturdirektør Erik Holm i hænde, samt at han lod mailen fremvise for 4. person.

Jeg må indrømme, at jeg da godtede mig over, at jeg havde sendt min udmeldelse.

Noget senere traf jeg formand Knud Nielsen ved bageren. Han havde tilsyneladende stort besvær med at hilse. Nogle få uger senere kom min kone hjem fra Grindsted. Hun fortalte da, at hun havde møde Knud Nielsen ved bageren. Hun mente, at han
havde hilsebesvær. De kende ellers hinanden godt, da hun var folkevalgt revisor i 3F, medens Knud Nielsen var kasserer.

Ved det sidste kommunalvalg var Knud Nielsen valgtilforordnet. Vi gik lige forbi ham. Han havde meget travlt med at snakke med en anden. Vi må nok konstatere, at vi er i meget bad standing.

Den 19. okt. 2014 sendte jeg en mail til hver enkelt i den socialdemokratiske ledelse i Billund Kommune og til samtlige socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Jeg har fået tilbagemeldinger fra to.

Jeg kan konstatere, at almindelig høflighed ikke ydes af det store flertal af socialdemokratiske pinger her i kommunen. Man må vel tro, at de selv forventer at få samme behandling, som de giver andre. Efter det passerede, kan jeg ikke anbefale nogen at støtte Socialdemokraterne.

Responstiderne for Socialdemokraterne i Billund kommune nærmer sig tilsyneladende det uendelige. Flere er måske lovligt undskyldte, da deres mailadresse på abillund.dk tilsyneladende ikke fungerer.

Udgivet i Politik | Kommentarer lukket til Responstider for Socialdemokraterne i Billund

Besparelser i Billund Kommune

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. sep. 2014 lægges der op til besparelser på området for senhjerneskadede.

Når ændringerne er fuldt implementerede, forventer forvaltningen en årlig besparelse på kr. 5 mio., hvilket vil betyde en årlig besparelse på kr. 62.500 for hver af de 80 senhjerneskadede i Billund Kommune.

Udgivet i Det offentlige | Kommentarer lukket til Besparelser i Billund Kommune

Ny direktør i COC Office A/S

Kommunaldirektør i Billund Kommune, Ole Christian Bladt-Hansen, har den 5. sep. 2014 fået et bijob som direktør for COC Office A/S, Gammelbro 38, 7190 Billund.

Selskabet, der måske er bedre kendt under navnet Børnenes Hovedstad A/S, blev stiftet den 1. januar 2012 af LEGO Fonden og Billund Kommune.

Udgivet i Det offentlige, Erhvervslivet | Kommentarer lukket til Ny direktør i COC Office A/S

Sparekassens responstider

Den 21. okt. 2014 fik jeg brev fra Den Jyske Sparekasse. Man ønskede en kopi af mit pas og mit sygesikringsbevis. Hvis ikke jeg efterkom ønsket, truede man med at lukke min konto.

Samme dag sendte jeg pr. email en vedhæftet fil med de ønskede oplysninger til kundemedarbejder Marianne Jespersen, idet jeg bad om en tilbagemelding, om man i Den Jyske Sparekasse var tilfredse med det tilsendte.

Her en uge efter venter jeg stadig på tilbagemeldingen.

Det skal dog bemærkes, at en henvendelse højere oppe i organisationen blev besvaret i løbet af få timer.

Udgivet i Erhvervslivet | Kommentarer lukket til Sparekassens responstider

Ruth Lauridsens ældreparadis

Det er med nogen forundring, man læser den sidste tids avisdebat om ældreplejen i Billund Kommune.

For et års tid siden faldt en beboer på Sydtoften ud af sin kørestol. Efter 12 dage opdagede sygeplejepersonalet, at beboeren havde fået et benbrud ved faldet.

Den samme plejehjemsbeboer bliver så for kort tid siden “glemt” på et toilet af eftermiddagsvagten. Beboeren blev først fundet på toilettet dagen efter af formiddagsvagten. Nattevagten, der skulle føre tilsyn med beboeren, havde gennemført tilsynet ved at afkrydse et kontrolskema.

At der i mellemtiden på samme plejehjem er omkommet en person under en brand, hvor der endnu ikke foreligger nogen oplysninger, om tragedien skyldes tekniske eller menneskelige svigt, højner vel heller ikke trygheden for beboerne og de pårørende.

Dernæst beretter lederen af Røde Kors Besøgstjeneste i Grindsted om manglende plejebesøg hos de hjemmeboende. Ved en henvendelse til hjemmeplejen får man den besked, at det vel ikke kan være så vigtigt. Desuden kan man her læse om manglende plejebesøg og om morgenbesøg, som først sker omkring middagstid.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, venstrekvinden Ruth Lauridsen udtaler til Jyske Vestkysten, at nu skal man se fremad. Det er jo den sædvanlige påstand fra en politiker, der har efterladt sig en møgstak, som vedkommende ikke ønsker at tage ansvaret for.

Social- og sundhedsdirektør Klaus Liestmann bagatelliserer kritikken og kalder hændelserne for enkeltstående tilfælde.

De øvrige byrådsmedlemmer glimrer som sædvanlig i kedelige sager ved deres fravær.

Ud fra ovenstående kan man godt få den tanke, at Billund Kommune måske ikke helt magter opgaven på ældreområdet.

Udgivet i Det offentlige | Kommentarer lukket til Ruth Lauridsens ældreparadis