Børnenes Hovedstad A/S

DSC_2890_COC_600_106
Den første 3-års periode for det fælles selskab, som LEGO Fonden og Billund Kommune i fællesskab stiftede i begyndelsen af 2012, er nu blevet evalueret.

Hvis man skræller den mest opblæste markedsføringsretorik væk, synes de konkrete resultater at være beskedne, men man har naturligvis været i stand til at bruge pengene. I perioden 2012-2014 drejer det sig om ca. kr. 12 mio., med halvdelen til
hver af stifterne.

De synlige resultater i treåret har været udarbejdelsen af et logo, etableringen af en lidet besøgt hjemmeside og afholdelse af forskelige arrangementer.

I løbet af de 3 første år har man desuden fundet ud af, at selskabsnavnet COC Company A/S ikke var velvalgt. Det begrundes ikke nærmere, men det skyldes måske, at der eksisterer et andet selskab med navnet Coc-Company Of Construction ApS.

Man har erkendt at Mette Thybo, som var selskabets direktør fra begyndelsen, ikke var det rigtige valg. Hun fratrådte 4. sep. 2014 og blev 5. sep. 2014 erstattet af kommunaldirektør i Billund Kommune Ole Christian Bladt-Hansen. Om dette skal være en permanent løsning, forlyder der intet om.

I de forløbne år bestyrelsen haft problemer med koordinering af initiativer og manglende beslutningsdygtighed. Disse problemer søges imødegået ved oprettelse af et forretningsudvalg, som skal referere til bestyrelsen.

Arbejdsstyrken i sekretariatet forventes fordoblet fra 2 til 4 medarbejdere. Desuden forventer man at tilføre ressourcer fra de bagvedliggende organisationer. Det fremgår ikke af strategi notatet, hvem der skal aflønne disse eksterne ressourcer.

I den næste treårs periode budgetter man med kr. 8 mio. i 2015, kr. 10 mio i 2016 og kr. 12 mio. i 2017. Udgifterne for Billund Kommune er halvdelen af de nævnte beløb.

Vi venter med spænding på en ny evaluering om 3 år.

Dette indlæg blev udgivet i Det offentlige, Erhvervslivet. Bogmærk permalinket.